SEPSA

Sepsa - Uwaga:
Szczepionki są główną przyczyną tak budzącej strach sepsy!

Wszystkie szczepionki bez wyjątku zawierają 1000 krotnie większą ilość niż serum szczepionkowe, niebezpiecznych trucizn, które atakują system nerwowy i budowanie komórek: Aluminiumhydroxid, rtęć, formaldehyd, nano - partykuły ("technika genetyczna") i inne trucizny.

Naukowe studia o biochemicznych następstwach tych trucizn bez wątpienia dowodzą że trucizny te w szczepionkach są odpowiedzialne za typowe szkody jak: sepsa, dużo neurologicznych chorób, nagła śmierć dziecka (śmierć łożeczkowa), upośledzenia, choroby genetyczne i nagłe albo powolnie objawiające się symptomy zatrucia, które często są nieodwracalne. Szukanie przyczyny sepsy albo infekcji w bakteriach lub w wirusach rodzi ignorancję biologicznych i biochemicznych procesów.

Wszystkie szczepionki są mocno zanieczyszczone truciznami.
Nie istnieje dla ani jednej szczepionki naukowa analiza ryzyka ani skuteczności.
Nie istnieje też ani jeden dowód na istnienie wirusa, o którym twierdzą, że spowodowałby choroby i byłby zakaźny.
Nie ma żadnego naukowego dowodu na to, że bakterie powodują choroby, przeciwnie biologicznie ogólnie wiadomo, że bakterie spełniają sensowne funkcje i tylko w przypadku braku tlenu (np. w zwłokach) mogą produkować trucizny. W żywych organizmach nie ma stref gdzie nie dochodzi tlen.

Dlatego muszą być natychmiast wycofane z rynku wszystkie szczepionki.

Kto przepisuje szczepionki ten inplantuje w ten sposób (medycznie-naukowo nie uzasadnione) trucizny do systemu nerwowego. To jest przestępstwem uszkodzenia ciała.
Szczepionki służą tylko miliardowym zyskom koncernów farmakologicznych i korupcji rządowej. Ludźmi można w łatwy sposób manipulować poprzez rozprzestrzenianie strachu. (Czy to się nie nazywa terror?)

Dotąd żadne Ministerstwo zdrowia nie zebrało systematycznych danych w związku z poszkodowanymi po szczepieniach – igrają z naszym życiem i zdrowiem i z życiem i zdrowiem naszych dzieci. Można to określić jako niewybaczalne niedbalstwo (poważne zaniedbanie) odpowiedzialnych za zdrowie ministerstw. Można przypuszczać, że są szantażowani przez odpowiedzialnych WHO i farmakologiczne instytucje.

Nie może to być usprawiedliwione argumentami, że zostają wypełnione normy WHO (Światowej Organizacji Zdrowia). Milczące przyzwolenie i ślepe posłuszeństwo doprowadziło do powstania obozów zagłady w Oświęcimiu. WHO nie jest instytucją naukową; zajmuje się globalną polityką narodów bez względu na ludzkie życie i przeciwko demokratycznemu porządkowi prawa i przeciwko prawom ludzkości i Konwencji ONZ w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa.

My - odpowiedzialni rodzice i obywatele - już nie tolerujemy żadnych kolejnych ofiar. Ten nowy Holokaust ze szczepionkami, antybiotykami, wirostatykami (n.p. Tamiflu) i cytostatykami musi być natychmiast zatrzymany.

Poprzez tę wiedzę tylko sadysta będzie dalej szczepić swoje dzieci a masochista siebie samego.

Wspomagaj rozpropagowywać te informacje. W Szwajcarii jest już w toku zbiórka wniosków karalnych.
Jesteś już zaszczepiony? Poprzez to, że trucizna, która jest w szczepionkach, jest zainplantowana do organizmu, jest trudno się jei pozbyć.
Informacje i kroki przeciw zatruciom przez szczepionki i kroki odtrucia otrzymasz tutaj:
Międzynarodowe stowarzyszenie odpowiedzialnych za życie rodziców i obywateli.Berna, Katowice, Barcelonainfo@antikorruption.ch ;


Polecamy książkę: "Impfen und Aids: Der Neue Holocaust. Die deutsche Justiz ist hierfür verantwortlich." (Szczepić i AIDS, Nowy Holocaust. Jurysdykcja niemiecka jest za to odpowiedzialna) http://klein-klein-verlag.de

P.S. Farmakologiczna medycyna jest jedną z najważniejszych instrumentów Antychrysta, który wyprodukuje implanty micro-chip, znak 666. Pandemia i masowe szszepienie są generalną próbą do wprowadzenia znaku 666. (Obj. 13,16-18)

Seps Uwaga jako plik pdf [60 KB]
zdrowie